Kinderinfectieziekten & immunologie

Laatste nieuws

 

 

Welkom op de website KidsmetPid

De site is voor KIDS: kinderen dus, maar ook ouders en familieleden en vrienden zijn van harte welkom.

PID staat voor Pediatric Infectious Diseases (kinderinfectieziekten)

PID staat ook voor Primary Immune Deficiencies (aangeboren afweerstoornissen)

 

Als een kind een ernstige of bijzondere infectie heeft of als bij een kind een stoornis in de afweer wordt ontdekt, is het belangrijk om goede, duidelijke en juiste informatie over de ziekte te vinden en te krijgen.


Als een diagnose is gesteld of de behandeling wordt gestart, zijn er vaak veel vragen en gaan veel kinderen en hun ouders op zoek naar meer informatie. Vragen als 'hebben meer kinderen dit?', 'bestaat een patiëntenvereniging?', 'wat betekent de ziekte precies voor mijn leven', etc. Doordat afweerstoornissen en ernstige infectieziekten gelukkig zeldzaam zijn, kan het gevoel ontstaan dat je als kind en ouders alleen staat.


De kinderartsen van de afdeling Kinderinfectieziekten & Immunologie van het Amalia Kinderziekenhuis hebben juist daarvoor deze website geopend: om beter aan de behoefte aan informatie en onderlinge communicatie van en door kinderen, hun ouders, broers en zussen en familie te voldoen.

De afdeling Kinderinfectieziekten & Immunologie biedt top-klinische expertise voor de diagnose en behandeling van afweerstoornissen en infectieziekten bij kinderen. In het laboratorium van de afdeling, waar een groot aantal onderzoekers werkzaam zijn, wordt dagelijks onderzocht op welke manier de
diagnose, behandeling en preventie van infectieziekten verbeterd kan worden.

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis


Afdeling Kinderinfectieziekten & immunologie

Huispost 804

Geert Grooteplein Zuid 10

6525 GA Nijmegen
Postadres: Huispost 804, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Fax:  024 3616428

Websites;  www.radboudumc.nl

             www.amaliakinderziekenhuis.nl


Twee keer per week, op maandagochtend en woensdagmiddag is er spreekuur kinderimmunologie en infectieziekten.

Een keer per week, op dinsdagochtend, is er spreekuur kinderinfectieziekten.

 

Telefoonnummer voor patiënten:

024-3614415: voor het maken of verzetten van afspraken;

tussen 8.00 en 17.00 uur, maandag tot en met vrijdag

 

024-3614413: voor medisch verpleegkundige vragen;

tussen 8.30 en12.30 uur, maandag tot en met vrijdag

 

Telefoonnummer voor verwijzers:

024-3614430:

Voor huisartsen is het mogelijk kinderen te verwijzen naar het spreekuur kinderinfectieziekten.

Voor kinderartsen is het mogelijk kinderen te verwijzen naar het spreekuur kinderimmunologie en infectieziekten.

Voor kinderen tot 12 jaar

          

KLIK HIER

MijnRadboud

 

Met mijnRadboud kunt u in een beveiligde digitale omgeving uw persoonlijke medisch dossier raadplegen. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf een vervolgafspraak  maken of uitslagen van onderzoeken inzien. Gewoon vanuit huis met een computer, tablet of smartphone.

 

Wat is mijnRadboud?

In mijnRadboud kunt u:

· medische vragen stellen aan uw behandelteam,

· afspraken inzien, wijzigen of afzeggen,

· vervolgafspraken maken (de eerste afspraak kunt u niet maken via mijnRadboud),

· uitslagen zien van laboratoriumonderzoek,

· uitslagen zien van weefselonderzoek,

· brieven lezen die verzonden zijn door behandelaars van het Radboudumc, bijvoorbeeld aan uw huisarts,

· in sommige gevallen vragenlijsten invullen en zelf medische gegevens bijhouden,

· algemene vragen stellen aan het voorlichtingscentrum, zoals over het gebruik van mijnRadboud.

 

MijnRadboud is toegankelijk voor:

· patiënten vanaf 12 jaar,

· ouders van kinderen jonger dan 12,

· ouders van langdurig wilsonbekwame kinderen tussen de 12 en 18 jaar,

· mentoren/curatoren van wilsonbekwame patiënten ouder dan 18 jaar.

 

Om de privacy en veiligheid te borgen zijn we daarbij extra zorgvuldig. We vragen u om bij aanmelding het volgende mee te nemen:

· uw identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart),

· het identificatiebewijs van uw kind. Is uw kind pas geboren en heeft het nog geen identificatiebewijs? Kaart dit dan aan bij uw arts. 

  De arts mailt dan een verklaring naar de centrale inschrijfbalie.

 

Binnen de afdeling kinderimmunologie en infectieziekten gaan we de jongeren vanaf 12 jaar  vragen om via mijnRadboud jaarlijks een vragenlijst in te vullen. Om dit goed te laten verlopen is het belangrijk dat de jongere ingeschreven is in mijnRadboud. De vragenlijsten worden dan via de mail toegestuurd en de antwoorden komen automatisch in het patiëntendossier. Zie hiervoor ook de informatie over "Transitie" op betreffende pagina.

 

Aanmelden voor mijnRadboud kan in de hal bij de hoofdingang van het ziekenhuis.

 

3 goede vragen

Ben je nog geen 18 jaar en bij de dokter? Je hebt altijd iets te kiezen. Wat past het beste bij jou? Stel zelf óók 3 goede vragen. Zo kan je samen met je ouder(s) en de dokter beslissen.

 

De 3 goede vragen zijn: 

 

1 Dit voel ik, wat is het?

2 Wat kunnen we er allemaal aan doen?

3 Wat betekent dit voor mij nu en later?

 

Wie beslist eigenlijk wat het beste voor je is als je bij de dokter komt? Moet er rekening gehouden worden met jouw mening? Knappe koppen hebben een speciale wet gemaakt, de WGBO, waarin dat allemaal wordt geregeld. In de wet staat dat je altijd recht hebt op INFORMATIE en dat de dokter voor elk onderzoek en voor elke behandeling TOESTEMMING moet vragen.

 

Voor verschillende leeftijden zijn er verschillende regels waar de dokter zich aan moet houden. Wil je weten wat deze regels zijn?

www.mijnrechtenalsziekkind.nl  of  www.3goedevragen.nl/kinderen

In ons Amalia Kinderziekenhuis is het mogelijk om Franniez  te sparen.

Franniez zijn er voor alle kinderen en jongeren die chronisch ziek zijn.

Het is een verzamelsysteem en met een app kan je ook een digitaal dagboek bijhouden.

 

Een spiraal met jouw verhaal vormt de basis. Je kunt ‘m neerzetten of ophangen.

Voor elke ingrijpende behandeling, maar ook voor een goede of een slechte dag krijg je stickers met een betekenis. Die plak je aan beide zijden van een Franniez-trede. De trede plaats je vervolgens op de spiraal. Resultaat: een kleurrijk ‘dagboek’. Houvast om aan iedereen die je vertrouwt te vertellen over je behandelingen, hoeveel het er waren en wat ze inhielden.

Ook als je thuis infusen of injecties krijgt kun je doorgaan met sparen van de tredes.

Vaak heeft de verpleegkundige die jou prikt deze bij zich. Is dit niet geval of komt er geen verpleegkundige bij je thuis, dan vraag je de tredes in het ziekenhuis, wanneer je daar komt voor controle.

Zie ook: www.franniez.nl

Franniez

PERSBERICHT 4 april 2018

 

Nederland start onderzoek naar opsporen severe combined

immunodeficiency via de hielprik

 

Is het mogelijk om een screening op de ernstige ziekte severe combined immunodeficiency (SCID) toe te  voegen aan de bestaande hielprik bij pasgeboren? Die vraag gaan onderzoekers vanaf 1 april 2018  beantwoorden, in samenwerking met het RIVM. SCID is één van de 12 aandoeningen waarmee het hielprikprogramma wordt uitgebreid.

 

Bij de hielprik wordt in de eerste week na de geboorte wat bloed afgenomen uit de hiel van een kind, waarna dit in een laboratorium wordt onderzocht op een aantal zeldzame, ernstige ziektes. De Gezondheidsraad adviseerde in 2015 om de hielprik uit te breiden van 17 naar 31 ziektes. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft deze uitbreiding in december 2017 goedgekeurd. Begin 2017 werden alfa-thalassemie en bèta-thalassemie al toegevoegd aan de hielprik.

 

Op tijd behandelen

 

De zogeheten SONNET-studie moet nu antwoord geven op de vraag hoe de test voor SCID binnen het bestaande hielprikprogramma kan worden ingepast. SCID is een ernstige zeldzame ziekte van het afweersysteem. Elk jaar worden in Nederland ongeveer vier kinderen met de ziekte geboren, die zonder behandeling in hun eerste levensjaar overlijden. “Wanneer de ziekte echter op tijd wordt behandeld met een stamceltransplantatie, kunnen de kinderen geheel genezen. Daarom is het van belang de ziekte vroeg op te sporen”, aldus Mirjam van der Burg, projectleider en universitair hoofddocent Primaire immuundeficiënties aan het Leids Universitair Medisch Centrum.

 

Nieuwe testmethode

 

Vanaf april 2018 tot en met maart 2019 kunnen alle pasgeborenen in Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland worden gescreend op SCID in het kader van de SONNET-studie. Voor de test op SCID wordt hetzelfde bloed gebruikt dat is afgenomen bij de hielprik. De SONNET-studie is nodig, omdat het testen op SCID in Nederland nieuw is. “Het is een relatief dure en complexe techniek waarvoor veel veranderingen in de laboratoria moeten worden doorgevoerd”, legt Van der Burg uit. Bij een positieve uitkomst van de pilot wordt invoering van de SCID-screening eind 2021 haalbaar geacht.

 

De SONNET-studie wordt uitgevoerd door de Werkgroep Immuundeficiënties (WID), waarin alle universitair medische centra zijn vertegenwoordigd, in samenwerking met het RIVM. Kijk voor meer informatie over de ziekte SCID of de SONNET-studie op www.sonnetstudie.nl.

 

Kinderen die in onze regio na deze hielprikscreening verder onderzocht moeten worden, worden zo spoedig mogelijk gezien door een kinderarts immunologie in het Amalia kinderziekenhuis.

De folder is er weer:

 

Belangrijk voor straks, als het nieuwe schooljaar weer gaat beginnen.

 

Leerkrachten kunnen hier hun voordeel mee doen.

Een korte beschrijving over afweerstoornissen en daarnaast een heleboel tips om de leerling zo goed mogelijk te ondersteunen. Neem de folder (of deze link) mee naar school. Natuurlijk kan de leerkracht ook op deze website kijken om informatie te lezen over afweerstoornissen.

 

Klik op de afbeelding of ga naar de website van Ziezon.

 

Andere tip: een zieke leerling op school 

Meningokokken ACWY vaccinatie bij patiënten met een primaire immuundeficiëntie.

 

Ten aanzien van de Meningokokken vaccinatie hebben we landelijk (met de Werkgroep Immuun Deficiëntie) het volgende advies afgesproken.

 

Voor patiënten tot 18 jaar met een complementdeficiëntie:

Het absolute advies om te vaccineren tegen Meningokokken ACWY, ook als je buiten de leeftijdgrenzen van de door het RIVM aangeboden vaccinatiecampagne valt.

 

Voor patiënten tot 18 jaar met een (functionele) asplenie:

Het absolute advies om te vaccineren tegen Meningokokken ACWY, ook als je buiten de leeftijdgrenzen van de door het RIVM aangeboden vaccinatiecampagne valt.

 

Voor patiënten tot 18 jaar met een antistofprobleem (ongeacht of hij/zij immunoglobuline suppletie of antibiotische profylaxe krijgt):

Het relatieve advies om te vaccineren tegen Meningokokken ACWY, het risico op Meningokokkenziekte is niet dusdanig verhoogd ten opzichte van de algemene bevolking.

De werking van het vaccin is mogelijk verminderd ten gevolge van het antistofprobleem.

De patiënt kan het vaccinatieprogramma van het RIVM volgen.

 

Voor allen geldt:

Wij willen indien gewenst recepten uitschrijven voor onze patiënten.

Niet alle apotheken hebben de vaccinaties op voorraad, er kan een wachtlijst zijn.

In alle gevallen geldt dat de patiënten zelf de vaccinatie moeten betalen.

De ziektekostenverzekeraar vergoedt deze niet, tenzij de patiënt een oproep heeft gekregen via het RIVM.

Wat weten we over COVID-19, ofwel het nieuwe coronavirus

 

Het coronavirus is geen nieuw virus, echter dit type, COVID-19, is wel nieuw, het is nog niet eerder vastgesteld bij mensen. Het is voor het eerst gesignaleerd in China in december 2019. Het virus is nauw verwant met SARS en het minder goed bekende MERS.

 

Het virus kan zich verspreiden van mens op mens. Dit gebeurt door direct contact of door druppelcontact, dat wil zeggen door aanhoesten/niezen. Het virus kan griepachtige klachten, zoals koorts, hoesten en kortademigheid veroorzaken. Een minderheid van de patiënten wordt zo ziek dat ze op een intensive care behandeld moeten worden of zelfs overlijden.

 

We weten nog te weinig over wie precies risico loopt op een ernstig beloop van een infectie met COVID-19. Het lijkt dat personen boven de 60 jaar en mensen met onderliggende aandoeningen zoals diabetes (suikerziekte) of hart- en vaatziekten meer risico lopen. In de recente studies lijkt het erop dat kinderen niet vaak besmet worden. Ook dit moet nog verder uitgezocht worden.

 

Adviezen voor patiënten met een afweerstoornis (zoals geadviseerd wordt bij de jaarlijkse griep):

• Vermijd contact met mensen die griepachtige verschijnselen hebben.

• Zorg ervoor dat je niet ‘aangehoest’ wordt, blijf uit de buurt van niezende, hoestende mensen.

• Hoestende/niezende mensen adviseren in een zakdoekje/elleboogholte te hoesten/niezen.

• Goede handhygiëne (van jezelf), vooral na contact met zieke mensen.

• Neem contact op met de huisarts of je behandelaar indien je langer of erger dan normaalgesproken ziek bent.

Nanogam

 

Nanogam wordt gemaakt door de firma Sanquin. De firma Sanquin heeft te kennen gegeven dat zij zijn overgegaan tot de productie van Nanogam 10% en dat deze de Nanogam 5% gaat vervangen.

 

Wat betekent dit voor u?

Nanogam 10% is dubbel zo sterk geconcentreerd als Nanogam 5%, dus wordt de helft van de hoeveelheid gegeven (bijvoorbeeld: 20 gram Nanogam 5% = 400 ml, 20 gram Nanogam 10% = 200 ml).

De eerste keer zal het product langzamer in moeten lopen in verband met de andere concentratie, dit is afhankelijk van het lichaamsgewicht en de dosering. Bij de volgende infusen zal de inloopsnelheid wat hoger kunnen, afhankelijk van de ervaring met de eerste infusie.

 

Omdat het volume gehalveerd is zal de totale inloopsnelheid bij volgende infusen mogelijk korter zijn. Daar het productieproces van de Nanogam gelijk blijft, alleen de concentratie wijzigt, verwachten we niet dat dit nieuwe bijwerkingen voor u (of uw kind) gaat geven.

De verpleegkundige geeft aan wanneer u de eerste keer de 10% concentratie krijgt toegediend. U wordt hierover persoonlijk geïnformeerd.