Kinderinfectieziekten & immunologie

Richtlijnen

Medische richtlijn Ataxia Telangiectasia

Medische richtlijn Common Variable Immunodeficiency

Medische richtlijn hyper IgE syndroom

Interne indicatoren

Immunoglobuline, intraveneuze toediening

Immunoglobuline, subcutane toediening

Medische richtlijn Chronische Mucocutane Candidiasis (GoF STAT 1 en AIRE)

Interne Kwaliteits Indicatoren (kinder-) immunologie Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis

 

Landelijke Werkgroep Verpleegkundigen voor Immuundeficiënties (LW-VID)

 

Sinds 2014 hebben een aantal verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten zich verenigd in de LW-VID

Doelstellingen van de werkgroep zijn:

-  Verhogen van kwaliteit van zorg van kinderen en volwassenen met een  PID

-  Optimaliseren  van deskundigheid  van verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten met de zorg voor deze patiëntengroep

-  Uitwisselen van kennis en ervaring door intercollegiale consultatie

-  Internationalisering door participatie in de International Nursing Group of Immunodeficiencies (INGID)

-  Organiseren van scholing, workshops

-  Delen van bestaande verpleegkundige richtlijnen, protocollen, zorgpaden en het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen gebaseerd op          wetenschappelijk onderzoek en best practice

-  Mogelijkheid tot uitvoeren van gezamenlijk verpleegkundig onderzoek naar o.a.  kwaliteit van leven en vermoeidheid

 

Voor verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten die                              Voor informatie over immuundeficiënties en de Internationale groep

geïnteresseerd zijn om de groep te versterken kijk op                                    kijk op   (hier zijn ook enkele e-learning programma's te vinden)                                                                                              

             Facebook voor meer informatie:

                 (er is ook een besloten groep)                                                                              INGID

Immunoglobuline, gefaciliteerde subcutane toediening