Kinderinfectieziekten & immunologie

Laatste nieuws

 

 

m

Welkom op de website KidsmetPid

 

Deze site is voor KIDS: kinderen dus, maar ook ouders en familieleden en vrienden zijn van harte welkom.

 

PID staat voor Pediatric Infectious Diseases (kinderinfectieziekten)

PID staat ook voor Primary Immune Deficiencies (aangeboren afweerstoornissen)

 

Als een kind een ernstige of bijzondere infectie heeft of als bij een kind een stoornis in de afweer wordt ontdekt, is het belangrijk om goede, duidelijke en juiste informatie over de ziekte te vinden en te krijgen.


Als een diagnose is gesteld of de behandeling wordt gestart, zijn er vaak veel vragen en gaan veel kinderen en hun ouders op zoek naar meer informatie. Vragen als 'hebben meer kinderen dit?', 'bestaat een patiëntenvereniging?', 'wat betekent de ziekte precies voor mijn leven', etc. Doordat afweerstoornissen en ernstige infectieziekten gelukkig zeldzaam zijn, kan het gevoel ontstaan dat je als kind en ouders alleen staat.


De kinderartsen van de afdeling Kinderinfectieziekten & Immunologie van het Amalia Kinderziekenhuis hebben juist daarvoor deze website geopend: om beter aan de behoefte aan informatie en onderlinge communicatie van en door kinderen, hun ouders, broers en zussen en familie te voldoen.

De afdeling Kinderinfectieziekten & Immunologie biedt top-klinische expertise voor de diagnose en behandeling van afweerstoornissen en infectieziekten bij kinderen. In het laboratorium van de afdeling, waar een groot aantal onderzoekers werkzaam zijn, wordt dagelijks onderzocht op welke manier de
diagnose, behandeling en preventie van infectieziekten verbeterd kan worden.

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis


Afdeling Kinderinfectieziekten & immunologie

Huispost 804

Geert Grooteplein Zuid 10

6525 GA Nijmegen
Postadres: Huispost 804, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Fax:  024 3616428

Websites;  www.radboudumc.nl

             www.amaliakinderziekenhuis.nl


Twee keer per week, op maandagochtend en woensdagmiddag is er spreekuur kinderimmunologie en infectieziekten.

 

Telefoonnummer voor patiënten:

024-3614415: voor het maken / verzetten van afspraken en voor medisch verpleegkundige vragen;

Tussen 8.00 en 17.00 uur, maandag tot en met vrijdag

 

Telefoonnummer voor verwijzers:

024-3614414:

Voor huisartsen is het mogelijk kinderen te verwijzen naar het spreekuur kinderinfectieziekten.

Voor kinderartsen is het mogelijk kinderen te verwijzen naar het spreekuur kinderimmunologie en infectieziekten.

Voor kinderen tot 12 jaar

          

KLIK HIER

 

MijnRadboud

 

Met mijnRadboud kunt u in een beveiligde digitale omgeving uw persoonlijke medisch dossier raadplegen. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf een vervolgafspraak  maken of uitslagen van onderzoeken inzien. Gewoon vanuit huis met een computer, tablet of smartphone.

 

Wat is mijnRadboud?

In mijnRadboud kunt u:

· medische vragen stellen aan uw behandelteam,

· afspraken inzien, wijzigen of afzeggen,

· vervolgafspraken maken (de eerste afspraak kunt u niet maken via mijnRadboud),

· uitslagen zien van laboratoriumonderzoek,

· uitslagen zien van weefselonderzoek,

· brieven lezen die verzonden zijn door behandelaars van het Radboudumc, bijvoorbeeld aan uw huisarts,

· in sommige gevallen vragenlijsten invullen en zelf medische gegevens bijhouden,

· algemene vragen stellen aan het voorlichtingscentrum, zoals over het gebruik van mijnRadboud.

 

MijnRadboud is toegankelijk voor:

· patiënten vanaf 12 jaar,

· ouders van kinderen jonger dan 12,

· ouders van langdurig wilsonbekwame kinderen tussen de 12 en 18 jaar,

· mentoren/curatoren van wilsonbekwame patiënten ouder dan 18 jaar.

 

Om de privacy en veiligheid te borgen zijn we daarbij extra zorgvuldig. We vragen u om bij aanmelding het volgende mee te nemen:

· uw identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart),

· het identificatiebewijs van uw kind. Is uw kind pas geboren en heeft het nog geen identificatiebewijs? Kaart dit dan aan bij uw arts. 

  De arts mailt dan een verklaring naar de centrale inschrijfbalie.

 

Binnen de afdeling kinderimmunologie en infectieziekten gaan we de jongeren vanaf 12 jaar  vragen om via mijnRadboud jaarlijks een vragenlijst in te vullen. Om dit goed te laten verlopen is het belangrijk dat de jongere ingeschreven is in mijnRadboud. De vragenlijsten worden dan via de mail toegestuurd en de antwoorden komen automatisch in het patiëntendossier. Zie hiervoor ook de informatie over "Transitie" op betreffende pagina.

 

Aanmelden voor mijnRadboud kan in de hal bij de hoofdingang van het ziekenhuis.

 

3 goede vragen

Ben je nog geen 18 jaar en bij de dokter? Je hebt altijd iets te kiezen. Wat past het beste bij jou? Stel zelf óók 3 goede vragen. Zo kan je samen met je ouder(s) en de dokter beslissen.

 

De 3 goede vragen zijn: 

 

1 Dit voel ik, wat is het?

2 Wat kunnen we er allemaal aan doen?

3 Wat betekent dit voor mij nu en later?

 

Wie beslist eigenlijk wat het beste voor je is als je bij de dokter komt? Moet er rekening gehouden worden met jouw mening? Knappe koppen hebben een speciale wet gemaakt, de WGBO, waarin dat allemaal wordt geregeld. In de wet staat dat je altijd recht hebt op INFORMATIE en dat de dokter voor elk onderzoek en voor elke behandeling TOESTEMMING moet vragen.

 

Voor verschillende leeftijden zijn er verschillende regels waar de dokter zich aan moet houden. Wil je weten wat deze regels zijn?

www.mijnrechtenalsziekkind.nl  of  www.3goedevragen.nl/kinderen

 

Wat weten we over SARS-CoV-2, ofwel coronavirus, ofwel covid-19

Informatie voor patiënten met verminderde afweer en het coronavirus. 

(Waar u gezegd wordt, bedoelen we u of uw kind) (update 7 januari 2021)

 

Zie ook: Filmpje van een online thema bijeenkomst, opgenomen door colloga's van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Zeer informatief.

 

Onderstaande informatie is bedoeld voor patiënten met een verminderde afweer door orgaan- of stamceltransplantatie, hiv, een aangeboren afweerstoornis (PID), chemotherapie of afweeronderdrukkende therapie. 

Voor algemene informatie over het coronavirus verwijzen wij u naar de website van het RIVM Hieronder zullen we enkele vragen en antwoorden behandelen die specifiek gelden voor patiënten met verminderde afweer.

Volg ook de berichtgeving over onder andere spreekuurafspraken op de website van het Radboudumc

Informatie en antwoorden op veel vragen is ook te vinden op de website van de NVK: Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

 

Specifiek voor patiënten met immuunglobuline infusen: de infusen beschermen u tegen een breed scala aan infectieziekten echter bescherming tegen het nieuwe coronavirus is hiermee niet gegarandeerd.

 

Wat zijn de symptomen van een infectie met het coronavirus?
Tot nu toe zijn de meest voorkomende klachten:

- Koorts

- Vermoeidheid

- (Droge) hoest

- Loopneus​​​​

- Spierpijn

- Reuk en/of smaakverlies

 

Voor sommigen geldt tevens: 

- Pijn

- Neusverkoudheid

- Keelpijn

- Diarree 

​- Oogontsteking

 

Vaak ontstaat het geleidelijk en verloopt dit alles mild.
  Bij sommige mensen verloopt de infectie zelfs zonder klachten.
  80% van de mensen herstelt zonder daarvoor behandeld te hoeven worden.

 

Welke maatregelen kunt u nemen om een infectie te voorkomen?
We raden u aan om net als gezonde personen onderstaande hygiëne maatregelen in acht te nemen: 
- Was uw handen regelmatig met water en zeep (gedurende 20 seconden),  of met handdesinfectans op alcohol-basis.
- Was uw handen na contact met mensen met ziekteverschijnselen.
- Vermijd het aanraken van neus, mond, ogen.
- Blijf op tenminste 1,5 meter* afstand van anderen.
- Hoest aan de binnenkant van uw elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes.
- Schud geen handen.
- Beperk reizen met het openbaar vervoer.
- Ga niet op ziekenbezoek en verblijf niet langer dan nodig in het ziekenhuis.
* Voor kinderen tot 12 jaar geldt de 1,5 meter maatregel niet. 
 

Het dragen van mondkapjes.

Voor meer informatie kijk naar de pagina van het RIVM over mondkapjes.

 

Kan mijn kind naar school?

Het advies van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde is als volgt:

Voor de meeste patiënten zijn geen extra voorzorgsmaatregelen nodig, anders dan de gebruikelijke adviezen die u eerder met uw arts voor dit seizoen heeft afgesproken en de adviezen die het de Rijksoverheid geeft. In zeldzame situaties kan het mogelijk toch wenselijk zijn dat er een aangepast advies geldt. In die gevallen zal de behandelend kinderarts maatwerk leveren ten aanzien van het wel of niet naar school kunnen gaan.

In alle andere gevallen kunnen kinderen naar school. In geval van twijfel kunt u uiteraard contact opnemen met uw behandelend ziekenhuis. 

 

Beloop bij kinderen met afweerstoornissen  (ook voor andere aandoeningen wordt op de NVK website advies gegeven).

Bij een kind met een aangeboren afweerstoornis lijkt een infectie met het coronavirus niet ernstiger te verlopen dan bij gezonde kinderen. Indien een kind met een aangeboren afweerstoornis niet ernstig ziek wordt door andere virussen zal dit zeer waarschijnlijk ook niet zo zijn door het coronavirus. 


Uiteraard geldt voor iedereen: als je ziek bent: thuis blijven!

 

Kan ik gaan werken?
Hierin volgen we de adviezen van de Rijksoverheid. Houd de meest actuele adviezen in de gaten.
Indien mogelijk kunt u thuis werken. Indien u ziek bent of één van uw huisgenoten is ziek (met symptomen als hierboven beschreven) blijft u ook thuis.

 

Kan ik uitgaan (restaurant/bioscoop/theater)?
Hierin volgen we de adviezen van de Rijksoverheid.

Houd de meest actuele adviezen in de gaten.Vermijdt contact met mensen met luchtwegklachten of symptomen als hierboven beschrijven. 

 

Kan ik reizen?
Volg hierin de adviezen van de Rijksoverheid.

 

Wat te doen bij klachten?
Mocht u luchtwegklachten en/of koorts hebben dan is het advies te handelen zoals u bij elke andere (luchtweg)infectie zou doen. Neem laagdrempelig telefonisch contact op met uw huisarts of behandelend arts. Hij/zij zal dan het verdere beleid afstemmen. 

 

Moeten patiënten met een verminderde afweer getest worden?
Patiënten met een verminderde afweer worden getest bij symptomen zoals aangegeven door de Rijksoverheid.
 

 

Kom ik naar het ziekenhuis voor mijn controle of dagbehandeling?

Kijk voor advies op de website van het Radboudumc.

 

Polikliniek bezoek 
In het Radboudumc en het Amalia Kinderziekenhuis is het volgende afgesproken:
Indien dit voor uw medische toestand nodig is gaat de afspraak gewoon door. Kort van tevoren wordt contact met u gezocht waarbij gevraagd wordt of u of één van uw huisgenoten koorts en/of luchtwegklachten heeft. Zonodig wordt dan een ander plan gemaakt.

Indien mogelijk wordt de afspraak op de polikliniek omgezet naar een video-afspraak. Uw behandelaar neemt dan contact met u op, (zo goed mogelijk) op het tijdstip dat aangegeven wordt. Soms zal de afspraak omgezet worden naar een telefonische afspraak. Ook hiervan wordt u op de hoogte gebracht.

Mocht u tussen dit contact en de afspraak nieuwe klachten ontwikkelen dan verzoeken wij u om zelf eerst contact op te nemen.

 

Bezoek aan dagbehandeling 
Behandelingen op de dagbehandeling gaan in principe gewoon tenzij uw arts een reden heeft om uw therapie uit te stellen. Mocht u klachten van een luchtweginfectie en/of koorts hebben verzoeken wij u tevoren telefonisch contact op te nemen met uw dagbehandeling. Er is geen risico op overdracht van het nieuwe coronavirus via bloed, immunoglobuline en plasma producten. 

 

Medicatie 
Het is belangrijk dat u uw reguliere medicatie zeker op dit moment goed blijft gebruiken. Zorg dat u tijdig nieuwe medicatie in huis heeft en uw recept aanvraag gedaan heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor actuele informatie zie: RIVM

 

Vaccinatie tegen covid-19   (update 11 februari 2022)

 

Vaccinatie tegen COVID-19 werkt ook bij mensen met een afweerstoornis (immuun-gecompromitteerde patiënten), maar soms minder goed. Het is belangrijk voor deze mensen om zich goed te laten vaccineren, omdat COVID-19 voor hen extra risicovol kan zijn. Bij sommige met een ernstige afweerstoornis blijken twee vaccinaties onvoldoende. Zij hebben te weinig  afweer opgebouwd. De verwachting is dat een deel van deze patiënten na die 3de vaccinatie wel voldoende beschermd zal zijn. Dit geldt voor patienten vanaf 12 jaar. 

 

Corona vaccinatie voor jongeren 

Informatie voor ouders van kinderen tussen 5-11 jaar oud met een medische reden voor een vervroegde coronavaccinatie.

Kinderen hebben een klein risico om ernstig ziek te worden door het coronavirus, maar dit risico is niet nul. Kinderen met een ziekte of aandoening hebben een iets groter risico. Daarom biedt de overheid deze kinderen vervroegd een vaccinatie tegen corona aan. Het RIVM en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) hebben vervolgens met elkaar vastgesteld bij welke ziekte of aandoening kinderen tussen 5 en 11 jaar oud met voorrang (nog in 2021) te vaccineren. Vanaf de tweede helft van januari 2022 kunnen alle 5-11 jarigen een coronavaccinatie krijgen. 

 

Op de website van het RIVM vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden over de vaccinatie voor kinderen.

Meer informatie hierover vindt u ook op de website van de Rijksoverheid.

 

 

 

 

World PI Week

Dit jaar is de World PI Week van 22 tot 29 april. Een week lang worden wereldwijd activiteiten georganiseerd voor en door patiënten met een afweerstoornis. Het doel is het onder de aandacht brengen van deze zeldzame aandoening zodat sneller de juiste diagnose gesteld wordt en zorg op maat geboden kan worden.

Kijk ook op de facebookpagina van de Stichting voor Afweerstoornissen of op de website.  Hier is ook informatie te vinden over de digitale bijeenkomst op 23 april van 9.30-13.00 uur